výrobná hala Semikron

Predmet: Pozemné stavby, nadstavba
Investor: SEMIKRON s.r.o.
Miesto realizácie: Vrbové
Path