postavte si úspešnú kariéru

Sme stabilná, dynamicky sa rozvíjajúca stavebná a obchodná spoločnosť, ktorej nosnou činnosťou je realizácia stavieb na kľúč. Zaoberáme sa výstavbou pozemných a inžinierskych stavieb. Od roku 2003 dodávame stavby na kľúč vrátane projektovej dokumentácie a inžinieringu. Dlhoročné skúsenosti využívame v podobe návrhov pre klienta smerujúce ku kvalitnej realizácií diela, najmä však v optimalizácii technických riešení jednotlivých častí stavby. Nosné konštrukcie stavieb realizujeme v oceli alebo v betóne. Pracujeme výhradne s materiálmi dostupnými na európskom trhu, ktoré sú doložené platnými certifikátmi. Okrem priebehu výstavby kladieme dôraz aj na finálne ukončenie diela a jeho odovzdanie do užívania k plnej spokojnosti klienta.

vyberte si voľnú pracovnú pozíciu