Certifikáty
Naša spoločnosť má od roku 2009 zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém v zmysle európskych noriem, prostredníctvom ktorých sme vybudovali systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001. Z dôvodu zabezpečenia zvýšenej bezpečnosti pri práci sa spoločnosť v roku 2016 rozhodla zaviesť systém SCC – certifikovaná bezpečnosť dodávateľov.