showroom Jaguar, Land Rover

Predmet: Pozemné stavby – rekonštrukcia
Investor: T.O.P. AUTO Bratislava a.s.
Miesto realizácie: Bratislava – Rožňavská
Path