bytový dom MamaPapa

Predmet: Pozemné, dopravné a inžinierske stavby
Investor: ITB DEVELOPMENT a.s.
Miesto realizácie: Bratislava – Dúbravka
Path