IKEA

Predmet: Pozemné, dopravné a inžinierske stavby – rekonštrukcie obchodného domu, stavba parkovacieho domu
Investor: IKEA Bratislava, s.r.o.
Miesto realizácie: Bratislava
Path