Eurovea 2

Predmet: Areálové a dopravné komunikácie
Investor: J&T REAL ESTATE, a.s.
Miesto realizácie: Bratislava
Path