BILLA Záhradnícka

Predmet: Pozemné stavby
Investor: BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
Miesto realizácie: Záhradnícka 95, Bratislava
Path