Zuckermandel

Predmet: Námestie a exteriérové plochy
Investor: Bratislavské podhradie, s.r.o.
Miesto realizácie: Bratislava – Podhradie
Path