Základná škola Žitavská

Predmet: Pozemné stavby, rekonštrukcia
Investor: Vrakuňa
Miesto realizácie: Žitavská ulica, Bratislava
Path