Westend Square

Predmet: Verejné a areálové komunikácie
Investor: Lamačská 1, a. s.
Miesto realizácie: Bratislava – Lamač
Path