výrobný závod Notes

Predmet: Pozemné stavby
Investor: NOTES a.s.
Miesto realizácie: Betliar
Path