výrobný a prevádzkový komplex MP

Predmet: Pozemné stavby
Investor: Marius Pedersen, a.s.
Miesto realizácie: Pezinok
Path