výrobná hala SEW

Predmet: Pozemné stavby
Investor: SEW-Eurodrive SK s.r.o
Miesto realizácie: Bernolákovo
Path