Vydrica

Predmet: Nosná infraštruktúra
Investor: Vydrica Development, a.s.
Miesto realizácie: Bratislava – Podhradie
Path