VIVO!

Predmet: Revitalizácia námestia
Investor: POLUS, a.s.
Miesto realizácie: Bratislava
Path