DCBA

Predmet: Dopravné a inžinierske stavby
Investor: DCBA s.r.o.
Miesto realizácie: Bratislava – Petržalka
Path