Slovnaft

Predmet: Vysunuté pracovisko vo výstavbe
Investor: SLOVNAFT, a.s.
Miesto realizácie: Včie Hrdlo, Bratislava
Path