skladová hala KOH-I-NOOR

Predmet: Pozemné stavby
Investor: KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s.
Miesto realizácie: Senec
Path