skladová hala AGEM

Predmet: Pozemné stavby
Investor: AGEM Computers s.r.o.
Miesto realizácie: Petržalka, Bratislava
Path