showroom Volvo

Predmet: Pozemné stavby
Investor: T.O.P. AUTO Bratislava a.s.
Miesto realizácie: Bratislava – Lamač
Path