showroom Mercedes-Benz

Predmet: Pozemné stavby — rekonštrukcia
Investor: Motor – Car Bratislava, spol. s.r.o.
Miesto realizácie: Bratislava
Path