Senec Gardens

Predmet: Pozemné stavby
Investor: NEP Senec Gardens, s.r.o.
Miesto realizácie: Senec
Path

Stavba roka 2011: 3. miesto

Cena verejnosti udelená internetovým hlasovaním širokej verejnosti na internetovom portáli Stavba roka.
Path

Stavba roka 2011: 3. miesto

Cena verejnosti udelená internetovým hlasovaním širokej verejnosti na internetovom portáli Stavba roka.