parkovisko na cyklomoste

Predmet: Dopravné a inžinierske stavby
Investor: Devínska Nová Ves
Miesto realizácie: Bratislava — Devínska Nová Ves
Path