Panorama City

Predmet: Areálové a dopravné komunikácie
Investor: Panorama byty, a.s.
Miesto realizácie: Bratislava
Path