obytný súbor Kolísky

Predmet: Pozemné, dopravné a inžinierske stavby
Investor: ITB DEVELOPMENT a.s.
Miesto realizácie: Záhorská Bystrica
Path