liečebný dom Pro Patria

Predmet: Pozemné stavby
Investor: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Miesto realizácie: Kúpeľný ostrov, Piešťany
Path