križovatka Malé Krasňany

Predmet: Dopravné a inžinierske stavby
Investor: Lucron
Miesto realizácie: Bratislava – Rača
Path