Kocka

Predmet: Pozemné stavby
Investor: M-MARKET, a.s.
Miesto realizácie: Modra
Path