hraničný priechod Jarovce 

Predmet: Dopravné a inžinierske stavby
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesto realizácie: Bratislava – Jarovce
Path