hala TI Automotive

Predmet: Pozemné stavby
Investor: Logistics development s.r.o.
Miesto realizácie: Zavar — PSA Park
Path