Glavica

Predmet: Rekonštrukcia prevádzok v obchodnom centre
Investor: Glavica – BA Development, s.r.o.
Miesto realizácie: Devínska Nová Ves
Path