Eurovea

Predmet: Dopravné a inžinierske stavby — dočasné parkoviská
Investor: Krupkova, s. r. o. / PROPERTY Danube, s.r.o.
Miesto realizácie: Bratislava
Path