domovy pre seniorov Platanum

Predmet: Pozemné, dopravné a inžinierske stavby
Investor: Rockville s.r.o.
Miesto realizácie: Smolenice
Path