distribučné centrum SCANIA

Predmet: Pozemné stavby
Investor: SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
Miesto realizácie: Senec
Path