centrum sociálnych služieb NÁRUČ

Predmet: Pozemné stavby – rekonštrukcia
Investor: NÁRUČ Senior & Junior
Miesto realizácie: Bratislava – Dúbravka
Path