bytový dom Albero

Predmet: Pozemné, dopravné a inžinierske stavby
Investor: DIVANO s.r.o.
Miesto realizácie: Bratislava – Petržalka
Path