Brick Park

Predmet: Pozemné stavby
Investor: SM Trnávka s.r.o.
Miesto realizácie: Bratislava – Trnávka
Path