BILLA Košice

Predmet: Pozemné stavby
Investor: BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
Miesto realizácie: Košice — Bardejovská ulica
Path