BILLA Bernolákovo

Predmet: Pozemné stavby
Investor: BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
Miesto realizácie: Bernolákovo
Path