AVION Shopping Park

Predmet: Pozemné, dopravné a inžinierske stavby, rekonštrukcie
Investor: Ingka Centres Slovensko s.r.o.
Miesto realizácie: Bratislava
Path