autocentrum Volkswagen

Predmet: Pozemné stavby
Investor: Auto Group, a.s.
Miesto realizácie: Galvaniho, Bratislava
Path