administratívna budova VERED

Predmet: Pozemné stavby
Investor: VERED a.s.
Miesto realizácie: Bratislava – Mlýnske nivy
Path