administratívna budova PPA ENERGO

Predmet: Pozemné stavby, nadstavba
Investor: PPA ENERGO s.r.o.
Miesto realizácie: Vajnorská 137, Bratislava
Path