administratívna budova PPA Controll 

Predmet: Pozemné stavby
Investor: PPA CONTROLL, a.s.
Miesto realizácie: Vajnorská, Bratislava
Path