administratívna budova PORT SLOVAKIA

Predmet: Pozemné stavby
Investor: PORT SLOVAKIA s.r.o.
Miesto realizácie: Bratislava – Dúbravka
Path