kontaktné údaje

KONTI a.s.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Slovenská republika

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd: Sa, vložka 5379/B