Kontakt
KONTI a.s.

Hraničná 18,
821 05 Bratislava

tel: +421 2 4444 2292 | +421 2 4444 2293
e-mail: [turn javascript on to see the e-mail] | [turn javascript on to see the e-mail]

Fakturačné údaje

IČO: 35857463
DIČ: 2021720767
IČ pre DPH: SK2021720767

Bankový ústav: ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 4004036017/7500
BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK5275000000004004036017

Zapísaná v OR SR I, Odd: Sa, vložka 5379/B

Pozrieť na mape
Napíšte nám

Odoslať