Esplanade balneo centre

Subject: Building construction
Investor: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Location: Spa Island, Piešťany
Path