Protihluková stena: DNV Park

Investor:   DNV PARK s.r.o.
Miesto Realizácie:   Devínska Nová Ves

Dopravné a inžinierske stavby